Jeg forstår

Det Faglige Hus

Arkitekt:

Arkitema

Foto:

Kenneth Høyer