Jeg forstår

Sophienborgskole

Arkitekt:

JJW Arkitekter

Foto:

Kenneth Høyer